تبلیغات
تارنگار شخصی علی عبدلی - نمایه آثار و فعالیت های علی عبدلی از 1352 تا 1392 ( 1 )

برگی از دفتر نامداران تالش و تات

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

طبقه بندی

نویسندگان

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


تاریخ:جمعه 19 اردیبهشت 1393-06:23 ق.ظ

نمایه آثار و فعالیت های علی عبدلی از 1352 تا 1392 ( 1 )

نگاه عبدلی    

علی عبدلی؛ تات و تالش شناس بلند آوازه ایران ، اكنون به عنوان بنیانگذار تالش شناسی و پژوهشگری تاثیرگذار در قلمرو ایران شناسی شناخته می شود . ایشان با خلق آثاری گرانسنگ در گستره ای فراگیر ، از مردم نگاری تا تاریخ و زبان شناسی و ادبیات ، جایگاه مذكور را به استناد آنچه که در ذیل می آید ، به شایستگی تمام احراز نموده است .

در مورد شرح حال ، فرایند كوشش های پژوهشی و دیدگاههای  این شاعر و محقق، تا كنون اطلاعات زیادی در منابع مختلف آمده است ولی نمایه كاملی از آثار ایشان تاكنون یا تدوین نگردیده و یا منتشر نشده است . از این رو اینجانب در مقام فرزند و شاگرد كوچك ایشان ، انجام این مهم را برعهده گرفته ام و حاصل كار چنان شده كه ذیلا ارایه گردیده است .


الف - تالیفات :

ادبیات تات و تالش:ایران وجمهوری آذربایجان، شرکت سهامی نتشار ، چاپ،  1380   ،تهران .

فرهنگ تاتی و تالشی ، کتابفروشی دهخدا ، چاپ1، 1363 ، بندرانزلی

فرهنگ تطبیقی تالشی- تاتی- آذری ،شرکت سهامی انتشار ، 1380 ، تهران .

1380تهران،

تاتهاو تالشان‌ ، ، انتشارات‌ ققنوس‌، ‌ 1369، تهران.

تالشی‌هاكیستند،ویراست نخست 1363 ،انتشارات دهخدای انزلی ، ویراست دوم انتشارات‌ققنوس‌،‌ 1369تهران،‌ ویراست سوم با نام " تالشان کیستند " انتشارات جامعه نگر ، 1391 ، تهران.

تاریخ‌ كادوسها، انتشارات‌ فكر روز، ‌ 1378، تهران.

ترانه‌های‌ شمال‌ ، انتشارات‌ ققنوس‌، ‌ 1368، تهران.

چهار رساله‌ در زمینه‌ تاریخ‌ وجغرافیای‌ تالش‌، انتشارات‌ گیلكان‌، رشت‌1378 ، .

نظری‌ به‌ جامعه‌ عشایری‌ تالش‌ ، انتشارات‌ موسسه‌ اطلاعات‌، تهران‌،1371.

تاریخ تالش ، ، انتشارات جامعه نگر ، تهران ، 1385 ، .

خوراك های تالشی ، ، نشر جامعه نگر با همكاری مؤسسه تالش شناسی ، تهران، 1386.

مشاهیر تالش‌ ، ، ناشرمؤلف‌، رضوانشهر، 1378.

تاتهای ایران و قفقاز ، انتشارات مهدی رضایی ، 1389 ، تهران .

تالش ؛ زادگاه زرتشت ، ( به دو زبان فارسی و انگلیسی، ، انتشارات انجمن تالشان مقیم تهران، 1385.

ب - تصحیح متون :

 اخبارنامه‌ ، لنكرانی‌ میرزا احمد، ، انتشارات‌ وزارت‌ امورخارجه‌ ، ویراست دوم،1387 ، تهران.

فهلویات بابا طاهر همدانی ، انتشارات مهدی رضایی ، تهران ، 1391 .

جواهرنامه لنکران ، بورا دیگاهی  سعید علی ، در چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش ، نشر گیلکان ، رشت ، 1378

سفر نامه توالش ، حسام السلطنه ابونصر میرزا ، در چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش ، نشر گیلکان ، رشت ، 1378

نامه ها و اشعار تاجماه ، آفاق الدوله تاجماه ، در چهار رساله در زمینه تاریخ و جغرافیای تالش ، نشر گیلکان ، رشت ، 1378

ج - ترجمه ها :

ترانه های مردم و نغمه های شادی ، تالیف عیسی زاده احمد و مامئدوف نریمان ، انتشارات پژوهشكده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی ، تهران ، 1386،

نگاهی‌ به‌ گذشته‌ تالش‌ ، اسداف‌ فریدون‌ ، مركز اسناد و خدمات‌پژوهشی‌، تهران‌، 1384 .

تاریخچه جمهوری خود مختار تالش مغان ، نوشته الهام محمد اف ، فصلنامه فرهنگ گیلان ، سال چهارم ، شماره 15 – 16 ، رشت ، 1381

تالشها ، ابوالفضل رجب اف ، هفته نامه کادح (ویژه تالش ) ، 26 اسفند 71 ، رشت .

مظفر نصیرلی ، موسی رضا میرزایف ، هفته نامه کادح ( ویژه تالش ) ، اردیبهشت 1372 ، رشت .

فرهنگ عامه تالش ، هلال محمد اف ، فصلنامه فرهنگ گیلان ، سال 1 ، شماره 1 ، 1372 ، رشت  .

بلبل افسانه ای از قوم تاتار ، باز نگاره مهسوده عوض قزی ، روزنامه اعتماد ، شماره 276 ، 1382 ، تهران .

چراج ها ، هلال محمد اف ، مجله گیله وا ، سال 2 ، شماره 7 ، ویژه تالش ،1373 ، رشت.

ماسال و ماساللی ، سید آقا عون اللهی ، هفته نامه کادح ، ویژه تالش ، ضمیمه 18 ، رشت ، 1373.

اخبارنامه و نویسنده آن ، شفاعت بخشی زاده ، فصلنامه تحقیقات تالش ، سال 1 ، شماره 1 ، تالش ، 1380.

اقوام و طوایف جمهوری آذربایجان ، نوشته محمد حسن ولیلی (چاپ نشده ) .

د : مجموعه شعر :

جنگل و جنازه ، ( مجموعه شعر فارسی ) ، ناشر مولف ، تهران 1358  .

آفتاوَجار، ( مجموعه شعر تاتی و تالشی )، انتشارات‌ آرون‌، ‌ 1380 تهران،.

ه : مقالات پژوهشی :

نوروز در تالش جمهوری آذربایجان ،مجموعه مقالات نخستین همایش نوروز بهار 1379 ، پژوهشکده مردم شناسی ، تهران ، 1379 .

قوم تالش ، دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی ، جلد 14 ، ماده « ت » .

به هر ملت که هسیم ، مجله ادبستان ، سال 4، شماره 40 ، 1373 .

مشاهیر تالش ، فصلنامه فرهنگ گیلان ، سال 4، شماره 15 – 16 ، رشت ، 1381

نگاهی به وضعیت کنونی زبان تالشی، ماهنامه گیله وا «ویژه تالش » سال 3 ، تیرماه 1374 ، رشت .

زبان واحد ادبی برای تالشان،ماهنامه گیله وا«ویژه تالش»،سال دوم،شماره 7،رشت،1373.

نگاهی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به قوم تالش،فصلنامه مطالعات فرهنگی،سال 2،شماره 8،تهران،1380.

تقویم تاریخ تالش،  www.taleshan.com/taqvime tarikh.htm

ذوالفقار احمد زاده پدر تالشی،ماهنامه تالش،سال 3،شماره24،تالش،1385.

گورستان دیوها،ماهنامه چیستا،سال4،شماره7،تهران،1365.

کوتم-هوسم،رودسر،ماهنامه چیستا،سال5،شماره7،تهران1366.

نشانه هایی از یک تمدن گمشده، ماهنامه چیستا، سال5، شماره1، تهران1366.

کوزه سوباتان،ماهنامه گیله وا،سال 5،شماره40و41،رشت،1376.

بازیهای تالشی،روزنامه اعتماد،سال اول،شماره 265،تهران،1382.

نامداران شاهنامه و تالش،ماهنامه چیستا،سال5،شماره40،تهران،1366.

آذربایجان به روایت یک سند آذری،بهار تالش،سال دوم،شماره4،تالش،1384.

تاملی در زادگاه زرتشت،روزنامه اطلاعات ، شماره 22996،تهران،1382.

فرزندان شیخ صفی اردبیلی در تالش کنونی،روزنامه اطلاعات،  سال؟،شماره 23292، تهران،1373.

بابک خرمدین قهرمان ملی ایران ، ماهنامه گزارش، شماره 165، تهران ،1384.

فهرستی از جاذبه های گردشگری تالش، www.taleshan.com/gardeshgari.htm

غزل های بدر شیروانی، فصلنامه آینده ، سال 16 ، شماره های 9-12 ، تهران ،1369.

تالش و موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی آن در کتاب راهنمای زیارت و سیاحت در گیلان،علی طاهر ، رشت،1375.

نوروز در تالش، دو هفته نامه صدای تالش، ویژه نامه نقش تالشان، سال5 ، ضمیمه شماره 85 ، تالش ، 1389.

تالش در یک نگاه ،نشریه نسیم تالش ، سال؟، شماره 17 ،تهران ، 1390.

محرم در تالش، ماهنامه گیله وا، سال9،شماره 61 ، رشت ف1380.

تولد تالش شناسی www.taleshan.com/talesh-shenasi.htm

برزکو و مشایخ دایو ،ماهنامه سرزمین نوروز ،ویژه شاندرمن 5، سال نهم، ضمیمه شماره 44،تالش،1391.

دولاب و خشم، دو شهر گمشده، ماهنامه چیستا، سال؟ ، شماره 49-48 ، تهران، 1367.

تالش،طیلسان ،کادوس، ماهنامه چیستا، سال ششم ، شماره 1 ، تهران،1367 .

گاثاها و نام اماکن در تالش، ماهنامه چیستا ، سال 14، شماره 1، تهران ،1375 .

آب و آفتاب در فرهنگ تالش ،ماهنامه تالش، سال؟ ، شماره 50 ، تالش ، 1389 .

زبان تاتی و تالشی ، بازمانده زبان ماد، روزنامه اطلاعات، شماره 22791،تهران ، 138.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : گفتارها 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر