تارنگار شخصی علی عبدلی علی عبدلی کوشش های ادبی و پژوهشی اش را در اوایل دهه ی پنجاه با پیوستن به زمره نویسندگان رادیو گیلان و همکاری با مطبوعات آغاز کرد . پس از انقلاب اسلامی فعالیتهای پژوهشی خود را به صورت تخصصی در زمینه ی تات و تالش شناسی ادامه داده است ودر این زمینه علاوه بر چاپ دهها مقاله ی پژوهشی در مطبوعات ، روزنامه نگاری ، اجرای پروژه های تحقیقی ، شرکت و سخنرانی در همایشهای ایران شناسی در داخل و خارج از کشور، همکاری در ساخت چند فیلم مستند مربوط به تالش ،تاسیس موسسه تالش شناسی، دبیری چند همایش استانی و منطقه ای و…تاکنون ۲۰ جلد از آثار پژوهشی خود را منتشر کرده و به پاس این کوشش ها موفق به دریافت دکترای افتخاری از آکادمی ملی جمهوری آذربایجان ، مدال علمی از دانشگاه دولتی ارمنستان، جایزه ادبی دکتر معین از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، جایزه پژوهشگر برترکشوری از سازمان صدا و سیما و لوح تقدیر نخبه فرهنگی پیشکسوت از استانداری گیلان گردیده است. http://aliabdoli.mihanblog.com 2020-06-06T05:42:32+01:00 text/html 2018-01-20T15:08:53+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی می الست http://aliabdoli.mihanblog.com/post/75 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><b><font color="#336666" size="4" face="times new roman, times, serif">این شعر را تقدیم می کنم به استاد علی عبدلی</font></b></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>می الست</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>همه التماس&nbsp; بودم&nbsp; که&nbsp; نوازی ام&nbsp; به دستی.</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>تو&nbsp; نوازشم&nbsp; &nbsp;نمودی&nbsp; به&nbsp; نگاه&nbsp; نیم مستی.</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>تو به&nbsp; بت&nbsp; سرای&nbsp; نفسم&nbsp; چوخلیل پانهادی.</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>همه را به نام&nbsp; معبود، به دست&nbsp; خودشکستی.</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>نرهانم&nbsp; &nbsp;از&nbsp; &nbsp;تملق&nbsp; &nbsp;ز&nbsp; &nbsp;سرای&nbsp; &nbsp;مهربانت.</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>چو&nbsp; زدم&nbsp; چهار تکبیر&nbsp; که&nbsp; ندا رسید رستی.</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>به&nbsp; &nbsp;تبسم&nbsp; &nbsp;نگاهت&nbsp; &nbsp;در&nbsp; وصل&nbsp; &nbsp;برگشودم.</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>به&nbsp; اشاره&nbsp; دیده ام&nbsp; را چو بروی غیربستی.</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>تو به وسعت&nbsp; &nbsp;جهانی&nbsp; به&nbsp; بزرگیت&nbsp; نگنجد.</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>سروجان من فدایت که به کنج دل نشستی</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>دم&nbsp; صبح گفت هاتف به گمان&nbsp; خودیقین دان.</b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font color="#663366" size="3" face="times new roman, times, serif"><b>که دراین صراط مستی همه از می الستی.</b></font></div><div><br></div><div>کمال یوسفیان ارسالی ازاصفهان</div></div> text/html 2017-12-15T05:41:04+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی اینسونَ دار http://aliabdoli.mihanblog.com/post/74 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.upinja.com/5ucq1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="6" color="#336666">شعری از محمدرضا فدایی ( مولوم )</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#990000"><b>برای علی عبدلی</b></font></div> text/html 2016-11-14T11:29:43+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی اینستاگرام شخصی علی عبدلی http://aliabdoli.mihanblog.com/post/73 <div align="center"><font size="4" color="#009900">اگر فرصتی دست داد از این صفحه بازدید فرمایید:</font><br></div><font size="4" color="#009900"><br></font><div align="center"><font size="4"><a href="https://www.instagram.com/ali.abdoli1/" target="_blank" title="اینیستاگرام علی عبدلی">اینجا کلیک کنید</a></font></div><font size="4" color="#009900"><br></font><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2016-11-07T02:33:50+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی علی عبدلی پژوهشگر نامدار تات وتالش http://aliabdoli.mihanblog.com/post/72 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="right"><font color="#000066"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/ktey_نیک-نهاد.jpg" alt="نیکنهاد" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="right"><font color="#000066"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA" lang="FA">برگرفته از صفحه اینستا گرام رمضان نیک نهاد</span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#000066"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-language: FA">https://www.instagram.com/p/BMekBWZBkj-/?taken-by=ramezan.niknahad</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font></p><font color="#000066"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font color="#000066"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">دکتر علی عبدلی که به حق باید اورا بنیانگزار و پدر تالش شناسی دانست در سال </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1330 </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">در یک خانواده تاتی در کلور دیده به جهان گشود او در دوازده سالگی همراه خانواده به دیار تالش مهاجرت نمود ،او باتمام وجودش سختی روزگار را همراه خانواده تجربه نمود و باو جود سختی و تنگدستی هرگز عشقش را به فرهنگ تات وتالش ازدست نداد در زمانی که بسیار از همسالان او با آسایش نسبی در تحصیل بودند او مجبور به کار برای امرار معاش بود به این سبب از بسیاری علوم کلاسیک ودانشگاهی عقب ماند ،</span></font></p> text/html 2014-12-29T04:34:33+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی کنگره شعرو ادب تالش برگزار شد http://aliabdoli.mihanblog.com/post/71 <p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="left"><a href="http://taleshen.ir/wp-content/uploads/2014/12/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B41.jpg"><img class="size-medium wp-image-2106 alignright" alt="همایش1" src="http://taleshen.ir/wp-content/uploads/2014/12/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B41-300x200.jpg" height="200" width="300"></a><br></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;" align="right">پایگاه تالش شناسی علی عبدلی :&nbsp;&nbsp; به مناسبت هفته پژوهش نخستین کنگره شعرو ادب تالش در ۲۷ آذر۹۳ به وسیله موسسه تالش شناسی&nbsp; با همکاری فرمانداری رضوانشهر،شرکت چوکا و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رضوانشهر برگزار گردید.</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">جایگاه شعر تالش در گستره ادبیات ملی ، نقد و بررسی شعر شاعران تالشی زبان ، نقش شعر و ادبیات تالش در فرایند توسعه فرهنگی ، بررسی مسئله زبان ادبی تالش ، بن مایه های اسلامی و انقلابی در شعرو ادب تالشی ، بررسی تطور تاریخی&nbsp; تالشی و وزن و قالب آن ، شعر تالشی در مقایسه با شعر دیگر اقوام ایران ، شعر وپیوند های آن با زبان و فرهنگ عامه تالش ، محور های این هما یش برای نوشتن مقاله بود .</p> text/html 2014-05-13T04:58:53+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی اعطای سپاسنامه به علی عبدلی http://aliabdoli.mihanblog.com/post/67 <p align="justify"><font size="2"><span style="color: #000080;"><img src="http://uupload.ir/files/d99e_سپاسنامه_فرهنگسرای_نیاوران.jpg" alt="سپاسنامه برای علی عبدلی" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></span></font></p><p align="justify"><font size="2"><span style="color: #000080;">در مراسم اختتامیه همایش بزرگداشت پیشکسوتان موسیقی تالش که در تاریخ ۸ اسفند ۹۲ در آمفی تئاتر چوکا با حضور بیش از ۵۰۰ تن از اصحاب هنرو قلم و دوستداران فرهنگ تالش برگزار شد ، سید عباس سجاددی مشاور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر عامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران سپاسنامه ی آن بنیاد را به علی عبدلی مدیر موسسه تالش شناسی و دبیر همایش یادشده اعطاء نمود .</span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="color: #000080;">در این سپاسنامه آمده است : </span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="color: #000080;">استاد ارجمند جناب آقای دکتر علی عبدلی</span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="color: #000080;">به پاس سالها تلاش در پاسداشت فرهنگ و هنر تاتی و تالشی ، این سپاسنامه تقدیم می گردد </span></font></p><div align="justify"><font size="2"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2"><span style="color: #000080;">با امید اینکه در پناه هنر آفرین مطلق ، سلامت و سرفراز باشید .</span></font></p> text/html 2014-05-12T03:49:43+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی دکترای افتخاری http://aliabdoli.mihanblog.com/post/64 <div id="colLeft"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">اطلاعات علمی ، سال۷ ، شماره ۶ ، ۱۵مرداد۱۳۷۱</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">&nbsp;</span><b><span style="font-size: 14.0pt; color: green; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">اعطای د</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; color: green; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">کترای افتخاری به یک محقق ایرانی</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; line-height: 150%;"><img src="http://uupload.ir/files/h4qw_4_001.jpg" alt="دکترای علی عبدلی" width="504" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="365"><br><b><span style="font-size: 14.0pt; color: green; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"></span></b><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">علی عبدلی ، ش</span><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">اعر ، نویسنده و محقق که برای شرکت در کنفرانس زبان و فرهنگ تالش به جمهوری آذربایجان دع</span><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">وت شده بود ، به پاس تالیفات و پژوهشهای ارزنده اش در زمینه فرهنگ ، تاریخ و جامعه تالش ، از آکادمی ملی آن کشور به دریافت دکترای افتخاری نایل گردید .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">در این سفر علمی که به مدت شش روز به طول انجامید ، گروهی از شاعران ، محققان و هنرمندان تالش نیز حضور داشتند و شرکت کنندگان در کنفرانس با وضعیت زبان ، ادبیات و فرهنگ عامه تالش آشنا شدند .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">شایان ذکر است که دکتر عبدلی از پژوهشگران برجسته حوزه ایران شناسی می باشد و تا کنون تالیفات متعددی در زمینه تات و تالش شناسی از ایشان منتشر شده است .</span></p><br></div> text/html 2014-05-12T03:48:15+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی جایزه دکتر معین http://aliabdoli.mihanblog.com/post/63 <div id="colLeft"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><b><span style="font-size: 16.0pt; color: green; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">برنده جایزه ادبی دکتر معین</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="mso-bidi-language: FA;" lang="FA">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.upinja.com/w5d8u.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; line-height: 200%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma; color: navy; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">نخستین جشنواره ادبی دکتر محمد معین در سال ۱۳۸۷ از سوی شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ، در شهر رشت برگزار شد .</span></p><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma; color: navy; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">آثار متعددی در زمینه های مختلف ، از سوی نویسندگان ، شاعران و پژوهشگران به این جشنواره ارایه گردید<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>. آثار ارایه شده در گروههای تخصصی شورای پژوهشی گیلان مورد بررسی قرار گرفت و سر انجام در هر زمینه سه اثر برتر انتخاب گردید و آثار برگزیده در مراسم ویژه ای معرفی گردیدند .</span> <p><span dir="RTL" style="font-size: 10.0pt; font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: navy; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">« تاریخ کادوسها » که پیشر به عنوان یکی از پژوهشهای برتر حوزه گیلان شناسی برگزیده شده بود ، در جشنواره ادبی دکتر معین نیز در زمره سه اثر برتر رشته تاریخ معرفی و از محقق آن علی عبدلی ، تقدیر به عمل آمد .</span></p></div> text/html 2014-05-12T03:46:08+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی محقق برتر http://aliabdoli.mihanblog.com/post/65 <div id="colLeft"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size: 14.0pt; color: green;" lang="AR-SA">برگزیده جشنواره کشوری شیراز به عنوان محقق برتر:</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size: 14.0pt; color: green;" lang="AR-SA"><img src="http://uupload.ir/files/na7v_محقق_برتر.jpg" alt="علی عبدلی محقق برتر" width="432" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="429"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><i><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy;" lang="AR-SA">علی عبدلی در دهه ۸۰ ، به ویژه در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ، بار ها در سطح استان گیلان و به پاس انجام پژهش « فرهنگ تطبیقی تالشی، تاتی و آذری » در سطح کشور به عنوان پژوهشگر برگزیده معرفی شد . بین این موفقیت ها رویداد شیراز از اهمیت بیشتری برخوردار بود. لذا در اینجا خبر آن می آید :</span></i></p><i><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></i><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy;" lang="AR-SA">به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون فارس، شانزدهمین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی صدا و سیما که</span><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy;" lang="AR-SA">بزرگ‌ترین جشنواره این سازمان محسوب می‌شود، از ۲۷ تا ۳۰ خرداد ماه در هتل همای شیراز</span><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy;" lang="AR-SA">برگزار شد</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy;">.</span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; line-height: 150%;"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy;" lang="AR-SA">مهمانان جشنواره </span><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy;" lang="AR-SA">امسال متشکل از مدیران و معاونان صدا و سیمای مراکزاستانها، برنامه سازان،</span><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy;" lang="AR-SA">هنرپیشگان، مجریان، آهنگسازان، خوانندگان ، محققان و … بودند.</span></p></div> text/html 2014-05-12T03:42:20+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی اعطا ی مدال علمی دانشگاه ارمنستان به علی عبدلی http://aliabdoli.mihanblog.com/post/49 <div align="justify"><span style="font-size: 12px;"></span><span style="font-size: 12px;"> <font size="3" color="#000066"><img src="http://uupload.ir/files/iem1_dsc_0366.jpg" alt="علی عبدلی مدال علمی" width="419" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="282"><br>دکتر علی عبدلی که برای سخنرانی در همایش«اقوام قفقاز و کرانه های دریای کاسپین» به ارمنستان دعوت شده بود از سوی دانشگاه دولتی آن کشور مورد تجلیل ویژه قرار گرفت و طی مراسمی با حضور مسئولین، اساتید و پژوهشگرانی از کشورهای مختلف آسیا و اروپا ، مدال درجه ۲ علمی به ایشان اعطا گردید . در این مراسم پروفسور آ.گ.کیمونیان رییس دانشگاه دولتی ایروان و پرفسور گارنیک آسا توریان رییس کرسی ایرانشناسی این دانشگاه از دکتر عبدلی به عنوان پژوهشگری نوگرا و نو آور یاد کردند </font></span></div> text/html 2014-05-12T03:09:51+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی دیروز ، امروز و فردای موسسه تالش شناسی http://aliabdoli.mihanblog.com/post/58 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><i><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><a href="http://taleshen.ir/wp-content/uploads/2014/05/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C2.jpg"><img class="wp-image-1682 alignright" alt="علی عبدلی2" src="http://taleshen.ir/wp-content/uploads/2014/05/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C2.jpg" height="187" width="228"></a></span></i></p><br><i><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">در هشتم اسفند ۹۲ همایش با عنوان « بزرگداشت پیشکسوتان موسیقی تالش » در آمفی تئاتر شرکت چو کا برگزارشد که با استقبال غیر منتظره اقشار مختلف مردم ؛ به ویژه اهالی هنرو قلم قرار گرفت .</span></i> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><i><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: navy; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">این هماش را موسسه فرهنگی و هنری تالش شناسی برگزار کرد . به مناسبت وقوع این رویداد هنری ، گفتگویی انجام داده ایم با دکتر عبدلی مدیر مسئول موسسه تالش شناسی و دبیر همایش یاد شده که ذیلا از نظرتان می گذرد :</span></i></p> text/html 2014-05-12T02:45:05+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی جنبش تالش شناسی (1 ) http://aliabdoli.mihanblog.com/post/59 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:11.0pt;color:navy" lang="AR-SA"><font color="#330099"><b>گفتگو ی شهرام آزموده با علی عبدلی </b></font>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt; color:navy"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:11.0pt;color:navy" lang="AR-SA">شكی نیست كه هر كس بخواهد درباره تالش تحقیق كند نخستین آثاری كه باید به آن مراجعه نماید ، آثار دكتر علی عبدلی است . او بیش از سه دهه است كه درباره تالش می نویسد و پژوهش می كند . آغاز كارش به اوایل دهه پنجاه می رسد . همكاری با مطبوعات آن زمان و پیوستن به زمره نویسندگان رادیو گیلان از جمله كارهای ابتدای دوران فعالیت او به شمار می اید . بعدها با پرداختن به تاتها و تالشها، علاوه بر چاپ مقالات متعدد در مطبوعات ، روزنامه نگاری ، اجرای پروژه های تحقیقی ، شركت و سخنرانی در همایش های ایران شناسی ، همكاری در ساخت فیلم های مستند مربوط به تالش و…؛ به تالیف اثاری پرداخت كه تاكنون چهارده عنوان از ان منتشر شده است &nbsp;. </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;color:navy"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2014-05-12T02:44:53+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی جنبش تالش شناسی( 2 ) http://aliabdoli.mihanblog.com/post/60 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:11.0pt; color:navy" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;color:navy"><span dir="LTR"></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:11.0pt;color:navy" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تفاوتهای قومی ، نژادی ، و زبانی كه گفتید بین تاتهای مختلف وجود دارد آیا این ها در گذشته های دور هم با یكدیگر ارتباطی نداشته اند كه ما حالا آنها را به عنوان تات می شناسیم ؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:11.0pt;color:navy" lang="AR-SA">ج : نه . اینها جماعاتی هستند كه همه شان ایرانی هستند كه در همان گذشته ها هم لهجه هایشان با هم تفاوت داشته است . سرنوشت سیاسی متفاوتی با هم داشتند. سرزمین مشترك قومی با یكدیگر نداشته اند . اما همه شان ایرانی بودند . ایرانیت اینها را به همدیگر پیوند می داد . لهجه ها و گویش های شان كه ایرانی بود آنها را به هم پیوند می داد&nbsp; و یك فرهنگ بزرگتر ونیا فرهنگ ایرانی اینها را به هم مرتبط می كرد . ارتباطات معنوی اینها با دیگر بخشهای ایران مثل مسأله فردوسی و شاهنامه خوانی لرها در لرستان و تالش ها در تالش وفارسها در شیراز&nbsp; است كه همه یك مضمون داشته است . این رشته های معنوی و فكری ایرانی آنان را به هم مرتبط می كرد . چون همه شان ایرانی بودند و هستند . اما با همدیگر ارتباط خاص قومی نداشتند . اینها در شرایط جداگانه و اوضاع و احوال اقتصادی و فرهنگی جداگانه زندگی می كردند . بنابراین ارتباط به معنای ارتباط قومی و تیره و طایفه ای نداشته اند . هر بخش از اینها در حوزه خاص جغرافیایی كه داشتند . متعلق به یك مجموعه اجتماعی خاصی بودند . نمی توانیم اینها را با هم مرتبط بدانیم . </span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2014-05-12T02:42:08+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی جنبش تالش شناسی ( 3 ) http://aliabdoli.mihanblog.com/post/62 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;color:navy"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:11.0pt;color:navy" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در مورد اقوامی كه در حوزه جغرافیای تاریخی تالش مطرح شد مختصری گفتید . ادامه آنرا به كتابهای تان می سپاریم تا در آنجا دیدگاههای شمارا بخوانیم . چون نمی توان در اینجا كاملاً به آن پرداخت و ممكن است سوء تفاهماتی را هم پیش بیاورد . به كارهای شما بر می گردیم . اینكه شما در برخی موارد مطالبی را به صورت نظریه مطرح كردید كه حالت انتهاری داشته اند . مثل تالش زادگاه زرتشت ، یا بیان نامواژه « ثا تا گوشیه » برای قوم تالش در باستان كه قبل از شما در این باره هیچ جایی بحث نشده بود . طبیعتاً بسیاری از محققان علوم مختلف كتابهای شما را می خوانند . حالا چه در تالش یا خارج از تالش . دیدگاههای آنها چه بوده است ؟ چه برخوردهایی و نقدهایی داشته اند ؟</span><span style="font-size:11.0pt;color:navy" lang="AR-SA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2014-05-11T13:18:53+01:00 aliabdoli.mihanblog.com موسسه تالش شناسی صحبت‌ رو در رو با علی عبدلی http://aliabdoli.mihanblog.com/post/50 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:14.15pt;line-height:150%"><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:navy;mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight: normal;mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">گفتگوی‌ </span><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:navy;mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight: normal;mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA">هلال‌ محمداف‌ </span><span style="font-size:13.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:navy;mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight: normal;mso-ansi-font-style:italic" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>با تات‌ و تالش‌شناس‌ ایرانی‌، علی‌ عبدلی‌</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:navy;mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:normal" lang="AR-SA">&nbsp;</span><i><span style="mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:navy;mso-ansi-font-weight:bold;mso-bidi-font-weight:normal" lang="AR-SA">چندی پیش یك‌ گروه‌ از خادمان‌ فرهنگ‌ در باكو گرد آمدند تا در سمینار زبان‌ وفرهنگ‌ تالش‌ شركت‌ نمایند. در شماره‌ 9 نشریه‌ صدای‌ تالش‌، اعضاء آن‌ گروه‌ به‌ اختصارمعرفی‌ شدند وبه‌ دنبال‌ آن‌ مطلب‌ دیگری‌ در همین‌ مورد در نشریه‌ (باكینسكی‌ رابوچینی‌)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>درج‌گردید. در آن‌ زمان‌ ما موفق‌ نشدیم‌ كه‌ مردم‌ آذربایجان‌ را با مهمانان‌ ایرانی‌ خود آشنا نماییم‌ولی‌ اكنون‌ كه‌ انتشار دوره‌ جدید (صدای‌ تالش‌) آغاز شده‌ است‌. دكتر هلال‌ محمداف‌ متن‌مصاحبه‌ای‌ را كه‌ در آن‌ زمان‌ با دكتر علی‌ عبدلی‌ انجام‌ داده‌ بوده‌، در اختیار ما گذاشته‌ است‌ كه‌ذیلاً از نظرتان‌ می‌گذرد. سردبیر. </span></i></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->